ТЪРСИ

Правилата на OSAGO: накратко за основните

OSAGO се отнася до задължителната застраховка. Всички граждани на Руската федерация, които извършват управлението на всякакви превозни средства на територията на нашата страна, са задължени да придобият застраховка "Гражданска отговорност". Липсата на застраховка "Гражданска отговорност" предполага налагането на глоба.

За разлика от CASCO, плащанията по тези полици се извършват само за лица, признати за жертви при произшествие. Плащането на обезщетението се извършва в брой и след изпита.

Законодателна уредба

Правилата на OSAGO

Основният документ, който урежда отношениятамежду застрахователното дружество и собственика на превозното средство, което е негов клиент, - правилата за задължителна застраховка "Гражданска отговорност". Те съдържат най-пълната информация за сключването, прекратяването и разширяването на застрахователната полица.

Правилата на OSAGO регулират списъкадокументи, които застрахователят може да изиска да осигури застраховка. Обикновено това е паспорт, шофьорска книжка и документи за колата. През 2013 г. бяха направени промени в правилата за застраховане: OSAGO сега се издава само при представяне на сертификата за проверка на превозните средства.

В допълнение, посоченият законодателен актрегламентира периода, за който е възможно формализирането на политиката на OSAGO. Правилата установяват, че застрахователният договор може да бъде сключен за минимум три месеца. В края на този период политиката може да бъде удължена, но не повече от два пъти. Максималната възможна продължителност на срока на валидност на застрахователния договор е една година.

Правила за застраховка "Гражданска отговорност" на моторни превозни средства

Изготвяне на политиката на OSAGO в една и съща застраховкакомпания, водачът може да получи отстъпка при липса на аварии. По-рано, с лекота на смяна на застрахователя, водачът можеше да скрие фактите от участието си в инцидент. Новите правила на OSAGO обаче ограничават тази ситуация. Сега има една единствена база данни за осигурените лица, благодарение на която застрахователните компании могат лесно да проверят всеки собственик на автомобил за безпроблемно състояние.

От 1 януари всички такива дружества са длъжни да прехвърлятданни за сключените договори на OSAGO в една единствена система. Сега застрахователната премия се изчислява само след като кандидатствате за такъв ресурс. Това означава, че застрахователите са задължени да предоставят не само отстъпка за безпроблемно пътуване, но и да направи отстъпки за премии в случай на произшествия, автор на която е застрахован.

Правилата на OSAGO

Също така е полезно да знаете, че когато продавате колапреди изтичането на застрахователната полица, водачът има право да прекрати договора. В този случай застрахователното дружество е длъжно да върне част от платената застрахователна сума.

Интересен факт е, че от текущата година, когато застрахователният договор се сключва многократно със същия застраховател, не е необходимо да се предоставят оригиналните документи.

Важно е да се разбере, че правилата на OSAGO, заедно със SDA,трябва да бъдат проучени от всички шофьори. Познаването на този документ ще помогне за правилното поведение на застрахователната компания в случай на нужда от компенсация.

  • Оценка: