ТЪРСИ

Възстановяване на данък при закупуване на имот. Връщане на надплатен данък

При закупуване на апартамент човек често дава голямчаст от спестяванията си, така че помощта от държавата няма да бъде излишна. Възможно е да се възстанови част от парите, ако изпълни поредица от действия.

Размер на приспадането на данъка

За недвижими имоти, които са придобитиеднократно плащане, връщането на надплатения данък се изчислява в пълен размер, ако общата цена на съоръжението не надвишава 2 000 000 рубли. При закупуване на недвижими имоти за сметка на ипотека, човек ще бъде в състояние да получи компенсация в пълен размер, само ако стойността на имота не надвишава 6000000 рубли.

Сумата на приспадането, чийто размер е дефинирандържава, се изчислява само от парите, които лицето е платило лично при закупуване на апартамент. Връщане на данък върху доходите не се извършва за извършване на допълнителни плащания, те не се компенсират. Ако имотът е придобит от няколко собственика по време на придобиването, всеки от тях получава данъчна компенсация в размер, еквивалентен на заетата му част в жилищните помещения.

възстановяване на данъци при закупуване на имот

Характеристики на данъчното приспадане

Когато човек закупи имот с ценапо-малко от 2,000,000 рубли, след това дори след няколко години можете да получите липсващата сума, за да получите пълната сума на компенсацията, а не да изчислите процента от всяка нова придобивка.

Ако едно лице едновременно продаванедвижими имоти, където той е живял доскоро, и след това реши да купи ново съоръжение, 13% от приходите се разрешава да бъдат използвани за плащане на данък върху продажбата на собствения си апартамент. Тази функция може да се изисква само ако собствеността е собственост за не повече от 3 години.

закупуване на възстановяване на данъка върху апартамента

Лица, които имат право на възстановяване на данъци

 1. Хора, които са граждани на Руската федерация, докатоима официален доход, сумата от които е личен данък върху доходите удръжки да се направи непрекъснато. Това е така, защото, когато един гражданин плаща 13% от заплатата на държавата, а след това, има право да получи парите, от своя страна, когато той може да се купи имот.
 2. Единствено жители на Руската федерация имат право да кандидатстватза плащане на данъчно приспадане. В този случай, те са задължени да останат в границите на Руската федерация не по-малко от 183 дни. Прави впечатление, че този термин е забранено да се прекъсне, това е, ако един човек е трябвало да пътуват извън някога на държавата за броене на тези дни, броят им е анулиран, връщайки живот отново ще се брои от първия ден.
 3. За редовни пътници тази компенсациястават много трудни. Хора, които нямат право да получат някаква професионална дейност, класирана в националните занаяти. Необходимо е да се потвърди, че дадено лице получава приходи от този вид дейност. В тази категория не пада и официално безработни.
 4. Пенсионерите, чийто редовен доход еповече от 5534 рубли. Те трябва да получават сами и в същото време да бъдат официално регистрирани на работното място, като плащат данък върху доходите всеки месец. Тази сума трябва официално да се появява всеки месец от пенсионера, тъй като пенсията не се изплаща от пенсията.
 5. Непълнолетни деца. Възможно е да се заобиколи ограничаването на тяхната непълна законова компетентност, въпреки че част от имуществото е незабавно изготвена за детето. За него трябва да подаде заявление, да предостави всички документи на родителите си или на официалните настойници.

възстановяване на надвзетия данък

Хора, които нямат право на възстановяване на данъци

 1. Официално изпълнени ПР, тъй като тяхната дейност им дава възможност да получат месечен доход, който ще бъде над средното.
 2. Юридически лица, тъй като името на организацията никога не връща данъци.
 3. Работещи граждани, които не са регистрирани въз основа на трудов стаж, но извършват професионални дейности въз основа на трудов договор или незаконно.
 4. Официално, безработицата слой на населението, регистрирани на безработица.

Възстановяване на данъци при закупуване на имот чрез данък

Документите са само специфични заданъчна проверка, на която е възложено лице въз основа на пребиваване или постоянна регистрация в определен жилищен район. Трябва да се има предвид, че възстановяването на данъка при покупката се извършва след подаването на всички необходими сертификати и сертификати.

Пакет документи може да бъде подаден всеки ден, когатовзема конкретен данък. Възстановяването на данъци може да бъде направено и след деня, в който крайният срок за данъчната декларация завършва. Това означава, че документите, свързани след 30 април, ще бъдат също толкова валидни, колкото подадените преди тази дата.

Обикновено доста дълго възвръщаемостданък върху дохода. Какви документи се подават към данъчната инспекция, е необходимо предварително да се знае, предварително да бъдат събрани. Получава се паспорт на гражданин на Руската федерация. Когато кандидатствате за непълнолетен, трябва да имате сертификат за неговото раждане.

В допълнение към основните данни за самоличността на лицето,предоставя декларация за 3-NDFL, отразяваща почти пълна картина на човешките данъци. Референция 2-NDFL разказва и за приспаданията, които са държавни удръжки, но това може да бъде взето само от работодателя. Ако едно лице току-що е започнало да работи на ново място, трябва едновременно да предоставите същия сертификат от предишната работа. Обикновено могат да се изискват два сертификата в случай, че лицето работи на ново място по-малко от година.

възстановяване на данъци при покупка

Допълнителни документи

 1. Данните за банковата сметка са попълнени. Необходимо е да ги издавате с голямо внимание, тъй като цифрите не трябва да се отклоняват. Ако заявлението на лицето бъде одобрено, служителите на данъчната организация ще прехвърлят изчислената сума към посочения профил. Ако нещо се запълни неправилно, няма гаранция за връщане на пари от грешна сметка.
 2. Получава се TIN. Ако човек все още не е имал време да го получи, тогава можете бързо да го вземете от вашия работодател.
 3. Нуждаете се от документи, които са потвърждениесобственост върху закупения имот, за да извърши възстановяване на данък върху приходите при закупуване на недвижим имот. Те се предоставят изцяло. Обикновено това е договор за продажба, въпреки че това често е акт на приемане и прехвърляне на жилища. Наскоро тези документи се обработват по такъв начин, че те са законно комбинирани, т.е. и двата сертификата се прехвърлят едновременно.

Характеристики на подаване на документи

С изключение на декларацията и декларацията, всичкиОстаналите подадени документи трябва да бъдат предоставени в оригинала или да имат официално заверени копия. За това не е нужно да използвате услугите на нотариус. Всеки може да си осигури копие от себе си. За да направите това, всеки оригинал трябва да бъде подписан от собствената ръка на кандидата, а фразата "Копие е вярно" трябва да бъде написано.

Основният пакет документи обаче обикновено се представяв зависимост от региона и конкретната ситуация служителите в данъчната служба могат да изискват други доказателства. Препоръчително е да вземете с вас на екскурзия до тази организация всичко, което засяга придобито имущество, за да извършите успешно връщане на надплатения данък.

възстановяване на данъка върху приходите при покупка

Условия за възстановяване на данък общ доход при закупуване на имот

 1. Преди да подадете документи, трябва да попълнитеспециално приложение. Трябва да се направи много внимателно, тъй като всички неточности в предоставената информация могат да бъдат причина за отказ за възстановяване на данъка върху доходите.
 2. След изпращане на пълен пакет документи, тесе изпращат за разглеждане на служителите на данъчната служба. При връщането на данъка при закупуване на недвижим имот условията са много големи, тъй като данъкът взема решение да издаде сума пари в рамките на три месеца от деня на получаване на документите.
 3. Понякога работниците на данъчната инспекция причиняватчовек да изясни всички подробности, но това е изключително рядко. При закупуване на апартамента не може да се извърши възстановяване на данъка върху приходите от данъчната проверка, ако документите или обстоятелствата не отговарят на правилата.
 4. Ако заявлението е одобрено, след това след длъжностното лицеизчислената сума пари се прехвърля от данъчните служители по сметката в посочената в заявлението банка. Лице има право да използва тези средства за каквито и да било цели, тъй като те са станали негова собственост.

Връщане на данъка върху дохода от работодателя

Лицето, придобило недвижим имот, има правопоискайте данъчен приспадане от вашия работодател, т.е. от организацията, в която извършвате официалната си работа. Плащания могат да бъдат получени под формата на неплащане на данък общ доход, т.е. човек ще получи цялата заплата в пълен размер. Такава възможност се предоставя, докато всички средства, които се дължат на лицето, са изчерпани.

За да подадете заявка за този формуляр,който предвижда възстановяването на данъци при покупка на недвижим имот, трябва да подадете молба до данъчната инспекторат да получите сертификат, удостоверяващ правото на лицата на тези обезщетения. За да направите това, трябва да подадете основния пакет от документи, но не е необходимо да приемате декларации 3-NDFL и 2-NDFL.

възстановяване на данък общ доход какви документи

Пакет документи за работодателя

Ако служителите на данъчната служба одобрят заявлението, издаденият сертификат трябва да бъде представен на работодателя. Във връзка със сертификата трябва да предоставите допълнителен списък с документи:

 1. Сертификат за регистрация на собственост върху придобита собственост.
 2. Договорът, който посочва прехвърлянето на недвижими имоти в собственост на лице.
 3. Всеки документ, който потвърждава прехвърлянето на средства на продавача.

Трябва да се изпрати адрес на работодателядекларация, която посочва искането за възстановяване на данък при закупуване на имот чрез получаване на пълна заплата, от която парите не се приспадат от данъчната инспекция. Това заявление трябва да бъде подадено не по-късно от една година от датата на официалното сключване на договора, регулиращ прехвърлянето на собствеността.

възстановяване на надвзетия данък

За да направите възстановяване на данък при покупкатаНедвижими имоти, е необходимо да кандидатствате за данъчна проверка и да кандидатствате заедно с останалата част от пакета документи. Ако сделката се изпълни правилно, на дадено лице се гарантира, че ще получи плащането на парите, дължими му съгласно закона.

 • Оценка:
 • ЧЕТЕТЕ ТЕМА