ТЪРСИ

Дали данъкът върху доходите на Русия винаги е 13% от заплатите?

В Русия има много различни събирания на данъци. И всеки гражданин трябва да знае за тях. В противен случай можете да получите много проблеми със закона. По-специално, с данъчната служба. В момента всички граждани, официално получили печалба, се облагат с данък. Това е т.нар. Данък върху доходите. Това е 13% от заплатите. Но винаги ли е? Мога ли да го намаля по някакъв начин? Или обикновено чисти? Каква печалба се облага? Наистина ли е за всички граждани?

Данъкът върху доходите е 13 от заплатата

Какво се облага с данък

Всъщност, не. Някои хора не плащат данък върху доходите. И не всички прехвърлят част от печалбата си в данъчната служба. Какви ограничения се прилагат в това отношение през 2016 г.?

Данъкът върху доходите е 13% от заплатататакси в продължение на много години в Руската федерация. Той се заплаща от всички граждани, които получават официална печалба. Не е необходимо да работите върху трудов рекорд. В крайна сметка това плащане се прави за:

 • доходите на работното място;
 • получената печалба в резултат на продажбата на собственост;
 • отдаване под наем на имот / апартамент;
 • доходи, получени в резултат на извършване на стопанска дейност;
 • доходи извън Руската федерация;
 • печалби.

Но някои източници на печалба не са обект на това плащане. Кои от тях?

Какво не е обложено с данък

Данък върху доходите от физически лица (от заплатата)се провежда винаги. Но някои източници на получаване на пари не изискват заплащането на тази санкция на данъчната служба. За какви ситуации говорим?

Данъчните приходи не подлежат на данъчни санкции:

 • печалба от собственост, притежавана от лице за повече от 3 години;
 • ползи;
 • пенсии;
 • социални плащания;
 • наследяване;
 • печалба, прехвърлена чрез дарение от близки роднини.

Винаги ли е 13%

Съответно, в някои случаи е възможно неплащат посочения процент от печалбата. Няма други обезщетения. Но данъкът върху доходите винаги е 13% от заплатата?

колко данък върху доходите

Отговорете на този въпрос не е толкова трудно. Много хора мислят, че да, всички печалби подлежат на такова плащане. В действителност нещата са малко по-различни.

В момента Русия има правиласпоред които 13% се изплащат от организации и граждани, които са жители на страната. При определени обстоятелства данъкът върху доходите намалява или се увеличава. Вторият вариант на практика е много по-често.

Ако говорим за официални приходи, тогава да, 13% ще трябва да бъдат изплатени на всички граждани на Руската федерация. И няма изключения в тази област.

Други проценти

И при какви обстоятелства ще бъде възможно да се прехвърлят на данъчните власти повече или по-малко приходи? Достатъчно е да проучим установеното законодателство, за да отговорим на този въпрос.

Колко ще бъде данъкът върху доходите, акоПлатецът е гражданин на друга държава? Чужденците прехвърлят 30% от печалбата си. 15% - данък върху доходите, получени от руски организации от нерезиденти на Руската федерация.

По-малко от посочените лихвени проценти се плащат, акотова е печалба от дивиденти до 2015 г. или получена за облигации, емитирани преди 2007 г. На практика такива ситуации са изключително редки.

данък върху доходите на физическите лица

В повечето случаи данъкът върху доходите е13% от заплатата. Но печалбите ще трябва да плащат повече. В момента, ако някой спечели нещо, той трябва да плати 35% от стойността на печалбата или да даде посочения дял на пари в брой.

Може би това са всички данъчни ставки за печалбите,получени от организации и физически лица. Оказва се, че от официалните приходи винаги е необходимо държавата да дава 13%. Няма план за промяна на това правило още.

 • Оценка: