ТЪРСИ

Одит на населените места с купувачи и клиенти

Дейността на всяко предприятие включвакато ги продават на трети страни със своите стоки или услуги. В действителност, продажба на стоки и услуги на предприятието е основният източник на доходи и съответно печалбата на дружеството, така че грешки в изчисленията с клиенти могат да бъдат от решаващо значение, тъй като това зависи от резултата от основната дейност на компанията - нейната печалба. За да се избегнат грешки в изчисленията с клиенти за одит населени места с купувачи и клиенти. В тази статия, ние ще представим накратко читателя с основните принципи на тестовите зони на компанията.

Както всякакъв вид одит на финансовото състояние на едно предприятие, одитът на селища с купувачи и клиенти се управлява от международни стандарти за одит. Благодарение на това се постига единен форматизвършване на проверки на населени места с клиенти от фирми от цял ​​свят. За да проверите състоянието на селищата на компанията с клиенти, трябва да извършите следните действия:
на първо място, трябва да проверитевсички клиенти на предприятието, за да получите представа за обема, в който се купуват стоките или услугите, как се плаща за тях, дали има дълг на клиенти към компанията или, обратно, компанията към клиентите. С оглед на това ще бъдат извършени следните етапи на проверката.

Одит на населените места с купувачи и клиенти същоСтава въпрос за проверката на всички документи за сетълмент с клиентите на фирмата. Необходимо е да се установи кои операции са били извършени, дали са изпратени стоки за тях и дали са получени пари от клиенти за тях. В случай, че има дебитен дълг, е необходимо да се оцени неговата надеждност или съмнение и след това да се дадат препоръки до ръководството на компанията за по-нататъшни действия с безскрупулни клиенти.

Заслужава да се отбележи, че правилното поведениеТози вид проверка, като одита на селища с купувачи и клиенти, може да идентифицира грешки не само във взаимоотношенията на фирмата с клиентите, но и в други области на компанията. Например обемът на продажбите някак се свързва с обемите на производство. Очевидно, обемите на производство също ще съответстват на размера на възнагражденията на служителите на фирмата. По този начин не е необичайно фирмата да извършва одит на своите учреждения с персонала след заплащане на взаимоотношенията на фирмата с клиентите си. Такива отношения причинно-следствен не са необичайни в одитната практика, тъй като всъщност всички операции на предприятието са неразделна част от жизненоважната дейност на единния си икономически организъм. Така че, да речем, може да се извърши одит на персонала след проверка на изчисляването на данъчните удръжки в случай, че сумите за приспадане на персонала не съвпадат с данните в таблицата за персонала.

Както виждаме, този тип проверка еизключително важно за компанията, тъй като се отнася до основния източник на печалба на фирмата. Одитът на селища с купувачи и клиенти завършва с издаването на специално писмо, което показва всички резултати, до които одиторите са стигнали в хода на своя одит. Както знаете, инспекторите са задължени да носят отговорност за резултатите, които са били предоставени в писмото, и могат да очакват вземания от клиента в случай, че са претърпели загуби в резултат на лоша проверка. Напомняме ви, че планирането, вниманието, фокусирането върху обекта на проверка и независимостта на одитора от каквото и да е влияние са ключът към успешния одит, което означава, че репутацията на одитора расте като надежден партньор.

Надяваме се, че с помощта на тази статия нашите читатели биха могли да разберат такава трудна тема. Пожелаваме ви успешни тестове и минимум грешки!

  • Оценка: