ТЪРСИ

Кога мога да използвам данъчно приспадане на деца?

От древни времена правителството се е опитало да наложинаселението на тяхната държава с данъци. Гражданското население трябва в определено време да донесе установената парична сума на лице, чиито задължения включват такова счетоводство.

Данъчното събиране на средства от населението се извършва иднес. Въпреки това, процедурата за плащане на тези данъци е значително опростена (в сравнение с миналото). Сега работодателят отговаря за своевременността на такива удръжки, тъй като те се правят автоматично от заплатите на подчинените. Основният данък, наложен на тази категория граждани, е данъкът върху доходите на физическите лица. Запазващият кръг, макар и малък, за данъкоплатците е данъчен приспадане, например, приспадане на данъци за деца.

приспадане за деца
Това намаление се прави месечно (в размер на1400 рубли на дете). Въпреки това, такова приспадане ще бъде направено само, докато размерът на заплатите в продължение на месеци не надвишава бара на 280 000 рубли. Трябва да се отбележи, че родителите с много деца получават приспадане за всички деца след второто, в размер на 3 хил. Рубли. Данъчното приспадане за деца се отнася и за деца с увреждания и е 3000 рубли, но това е само до деня, когато детето навърши 18 години. Но ако това дете е невалидно от I или II група и се обучава в пълен работен ден, родителите могат да получат данъчно облекчение за деца от 3 хил. Рубли за период до 24 години.

Досега руските граждани са пълнизаконното право да получава данъчни удръжки, свързани с четири различни категории. Стандарт, за тях, между другото, и включва удръжка за деца, включва още 2 категории. Това, например, лица, които са получили награди от държавата, могат да разчитат на приспадане от данъчната основа на 500 рубли. Сред "щастливите" са хората, които са пострадали в резултат на бедствия в АЕЦ "Маяк" и "Чернобил". И, разбира се, инвалидите от Великата отечествена война не се пренебрегват. Те също имат право на 3000 рубли от данъка върху доходите на физическите лица.

приспадане за дете
Втората категория приспадания е социална. Данъчни удръжки от този тип могат да бъдат получени в резултат на разходите за обучение или лечение на пълно работно време, както и поради разходи за недържавно или доброволно осигуряване в различни осигурителни организации. Заслужава да се отбележи, че за да се изчисли приспадането на данъка за обучение размерът на разходите не трябва да надвишава 50 000 рубли. В същото време, ако и двамата родители искат приспадане за дете, сумата от 50 хил. Рубли ще бъде разделена поравно между тях. Ако разгледаме разходите за лечение, горната граница е 120 000 рубли.

В допълнение към социалните и стандартните, съществуват и други видове данъчни приспадания. Един от тях е приспадане на собствеността.

видовете данъчни облекчения
Всеки данъкоплатец има право нада се намалят разходите за плащане на данък върху доходите на физическите лица за продажба на жилища или друга стойност на собственост, която е в собствеността не повече от 3 години. Максималният размер, за който можете да намалите данъчната основа при изчисляване на данъка е 2 милиона рубли, но при специални условия.

Последната категория данъчни удръжки -специалист. Тези щастливи титуляри на правото да получат приспадане са предприемачи, както и лица, които са получили награди за постижения в областта на индустрията, науката, изкуството и литературата. За да изчислите приспадането на професионални данъци, трябва да документирате правото да ги получавате.

  • Оценка: