ТЪРСИ

Данъчното облекчение е какво? Видове данъчни облекчения. Данъчно социално предимство

Данъчен пауза е определено облекчение за задълженото лиценаправете приспадания от бюджета. Законодателството предвижда няколко варианта за намаляване на данъчната тежест. Лицето избира да ги използва или не. Разгледайте още какви са данъчните облекчения за данъците.

данъчната пауза е

Обща информация

Данъчно социално предимство валидни дотогава, докато са валиднидокументи, които са изпратени за получаването му. Ресурсите в закона се предоставят не само на гражданите, но и на организациите. Държавата преследва определени цели, въвеждайки ползи. На първо място правителството се стреми да повиши нивото на защита на населението, да подпомогне развитието на малкия бизнес и производството. В тази връзка, често по време на икономическата криза, се въвеждат закони, които установяват едни или други данъчна отстъпка. Това е облекчението е предназначено, наред с други неща, за подобряване на материалното състояние на определени категории граждани. Те включват, по-специално, хора с увреждания, големи семейства, пенсионери и т.н. Като цяло всички данъчната отстъпка е намаляване на приходите към бюджета, т.е. щети на държавата. Въпреки това, при определени условия е необходимо подобно отпускане.

данъчни облекчения за данъци

Субекти на правото

Възползвайте се от правото на регистрация на обезщетения може:

 1. Физически лица с увреждане на 1-ва, 2-ра група.
 2. Пенсионер.
 3. Роднини на военните.
 4. Ветерани от Великата отечествена война
 5. Роднини на онези, които участваха и умряха в битката.

Това е общ списък на гражданите, които имат право на обезщетения.

класификация

Има различни видовете данъчни облекчения. Предлагат се облекчения за лица снедвижими имоти, включително земя, транспорт и т.н. Както бе споменато по-горе, организациите могат също да намалят тежестта на данъчното облагане. Например, сигурен видовете данъчни облекчения за медиите. Те имат за цел да предоставят подкрепа на териториалните издатели.

отстъпки за данък сгради

Земно право

Данъчната такса се заплаща не самособственици, но и наематели. В този случай и тези, и другите могат да получат облекчение, ако попаднат в определени категории. Така че са предвидени данъчни облекчения за:

 1. За лица, притежаващи сертификат за Герой на СССР и Руската федерация.
 2. Деактивирани 1-ва, 2-ра група.
 3. Участниците в битката.
 4. Лица, ранени или инвалиди по време на тестването на ядрени оръжия, космически инсталации.
 5. Участници в следствие на бедствието в атомната електроцентрала в Чернобил, граждани, които са били изложени във връзка с тази авария.

При големи семейства с 4 или повече деца,данъкът върху земята не се начислява. Това правило важи за случаите на осиновяване на непълнолетни. Парцел, чиято площ е по-малка от 50 квадратни метра, не подлежи на облагане с данък. м и на които има голямо разнообразие от стопански постройки.

Данък върху имуществото

Данъчни паузи не само за определени лицано и върху определени категории материални ценности. Задължителните вноски се внасят в регионалния бюджет. Стойността на курса може да варира в определен предмет на страната. Не трябва обаче да надвишава 2,2%. Данъкът се предоставя за определени видове движими вещи, както и за недвижими имоти. Гражданите правят удръжки за къща, гараж, апартамент и т.н. В хода на промените в икономическата ситуация бяха направени промени в законодателството. В резултат на това списъкът с обекти на данъчно облагане е намалял, но процентът на плащанията се е увеличил.

данъчна социална полза

Кой може да получи данъчни кредити за собственост?

Субектите, които имат право на снизхождение, са:

 1. Героите на СССР или Руската федерация.
 2. Деца с увреждания, 1-ва, 2-ра група.
 3. Участници на военни действия, партизански групи.
 4. Граждани, засегнати от аварията в атомната електроцентрала в Чернобил.
 5. Служители ATS, Държавна служба за сигурност.
 6. Фигури от изкуството и културата. Ако тези лица използват обекти на данъчно облагане за работа (творчество), то те имат право данъчна отстъпка. Това е правилото се отнася и за други жилища, в които се помещават библиотеки, галерии, музеи.
 7. Пенсионер.

Транспортни услуги

Всички регистрирани автомобили са в съответствиес облагането на действащото законодателство. Те включват камиони, леки автомобили, хеликоптери, самолети, кораби, яхти, автобуси, моторни лодки и лодки, моторни шейни и снегоходи, както и някои видове строително оборудване. Данъкът за транспорта се приспада от регионалния бюджет. Съответно, процентът се определя от авторитета на темата. Това зависи от мощността, капацитета, размерите на автомобила. Данъчните облекчения могат да се използват от същите категории граждани, изброени по-горе. Това обаче трябва да вземе предвид редица нюанси. Така че ветеран от Великата отечествена война няма да плаща данък, ако силата на колата му е по-малка от 110 литра. с., пенсиониран - ако не повече от 150 литра. с., а ако е моторна лодка - не повече от 30 л. а. Ако две или повече превозни средства са регистрирани за един гражданин, тогава той трябва да избере този, от който няма да приспадне задължителното плащане. На останалите превозни средства ще се прилагат общите правила за облагане.

данъци върху имуществото

Как да използвате правото си?

Говори се, че много граждани не знаятче те са бенефициенти. Можете да получите необходимата информация в териториалното отделение на Федералната данъчна служба. За да използвате правото да получавате обезщетения, трябва да съберете определен набор от документи. Специфичният списък на докладите ще зависи от категорията, към която принадлежи гражданинът. Например, пенсионерът ще се нуждае от сертификат, голям семеен сертификат за раждане на деца, инвалиди - сертификат от лечебното заведение. Документите (оригинали и копия) се подават в териториалното поделение на FTS. На същото място заявката се попълва. Документите се подават преди 1 февруари на следващата година.

допълнително

В допълнение към горните видове ползи, имадруги, специфични усложнения. Например, законът предвижда премахването на определени стойности от категорията на облагаеми обекти. Например, училището получи оборудване за използване с образователни цели. Тя няма да бъде обложена с данъци. Законът предвижда и данъчни кредити. Те представляват намаляване на базата с определен процент.

 • Оценка: