ТЪРСИ

Как да изберем родители за дете? Кой не може да бъде кръстник?

Въпросът за това как да изберем родители за кръщенедете, е един от най-важните в дните, предшестващи извършването на тази велика мистерия. Колко успешен е изборът на родителите на детето, в много отношения зависи от пътя на духовния растеж, който трябва да върви. Ето защо ще се опитаме да разберем напълно този въпрос и, ако е възможно, да избегнем грешки.

Как да изберем родители за дете

Кога трябва да бъде кръстено бебето?

Първото и най-важно събитие в животановороденото е обредът на святото кръщение. Що се отнася до колко дни след раждането на бебето трябва да се направи, няма строго правило. Но като се има предвид духовното значение на тайнството, се препоръчва да не го отлагаме дълго време без основателна причина и да се опитаме да извършим тайнството през първата година от живота на детето.

И в процеса на извършване на ритуала и впоследващия духовен живот на новопокръстените, важна роля играят кръщелниците, назначени на него, които поемат задължението да го образоват в духа на Православието. Ето защо въпросът за това как да изберат кръстници за дете е важен, така че в бъдеще те да могат да изпълнят напълно мисията, която им е поверена.

Кой не може да бъде сред кръстниците?

Трябва да се отбележи, че при назначаването на кръщелнициродители има определени ограничения. На първо място, самите родители на детето и освен това лица, които са свързани, не могат да действат в тази роля. Също така, църковните правила забраняват да я поверяват на хора, които са омъжени един за друг или които възнамеряват да се присъединят след известно време. Причината е съвсем очевидна тук. Бащите са хора, които са в духовно родство и физическата близост между тях е неприемлива.

Продължаване на разговора за това как да избирате кръстницитеза детето, трябва да се подчертае, че те не могат да бъдат никакви не-православни, включително дори християни от други вероизповедания (католици, протестанти, лютерани и т.н.). И, разбира се, човек не трябва да се доверява на това на хора, които изобщо не са вярващи или които твърдят, че имат вяра, а тези, които не са кръстени и не ходят на църква.

Как да изберем родители за дете

Що се отнася до наложените възрастови ограниченияза възможни кандидати, момичетата могат да бъдат кръстници от тринадесетгодишна възраст и момчета от петнадесет. Смята се, че при условие на подходящо и подходящо религиозно възпитание в тази епоха те вече могат да осъзнаят отговорността, която им е поверена, и с течение на времето да станат духовни наставници на своите боголюбиви.

И накрая, сред възможните кандидати трябваЛицата, страдащи от психични заболявания, трябва да бъдат изключени, тъй като те не могат да бъдат държани отговорни за техните действия и тези, които водят неморален (от църковна и универсална гледна точка) начин на живот. Монасите и монахините също не могат да бъдат кръстниците.

Кой да избере?

Но въпросът за това как са избрани кръстницитедетето не се ограничава до списъка на тези, които не са подходящи за тази роля. Много по-важно от другото. Трябва да знаете кой може да избере кръстни роднини за дете, и в това отношение няма ясно определени граници, а само препоръки, идващи от житейския опит на предишни поколения православни християни.

Преди да спрете от някого,Преди всичко, трябва да помислите дали те ще се молят за боголюбивата си или дъщеря през целия си живот, защото това е една от основните им задължения. Това е особено важно през първите години след кръщението, тъй като детето все още е малко и не може да се обърне към Твореца в молитва. Освен това се смята, че молитвата на онези, които са получили бебе от свещения шрифт, има специална сила на благодатта и може да бъде чута.

Как да изберем родителите за кръщенето на детето

Как да изберем родители за дете? Правила и съвети

Всеки роднина на детето може да стане кръщелно дете.независимо от степента на родственост, приятел на родителите си или просто някой, когото познават и уважават. Но в същото време е необходимо преди всичко да се ръководим от това дали избраните ще бъдат добър съветник и добър духовен възпитател на детето.

За да разберете по-добре как да избиратекръщелници за детето, трябва да очертаят обхвата на отговорностите, които са възложени на всеки от тях. Това ще помогне да се избегнат в бъдеще много нещастия и разочарования, свързани с бързината и необмисленото решение.

Съгласно съществуващата традиция кръстницитете трябва да отидат на църква ден-два, преди да извършат тайнството, да изповядат и да приемат общение там, за да се освободят от тежестта на земните грехове, което би могло да попречи на установяването на духовно единство с богохулството. Веднага в деня на кръщението, те налагат на себе си доброволен пост, който изключва както приемането на храна, така и изпълнението на брачните задължения.

По време на тайнството те четат "Символ"вярата, и ако ритуалът се изпълнява на момиче, кръщелника чете молитвата и ако е над момчето, кръстникът В това отношение е важно внимателно да се подготвите, да научите текста и да научите предварително от свещеника кога да прочетете молитвата и как.

Как да изберем родители за дете

Изберете подходящите родители за дететотова е важно и по отношение на помощта, която се очаква от тях по време на самия обред. И преди всичко това се отнася до кръстницата. Тя, наред с други неща, трябва да се грижи за дара на детето и за различните неща, необходими за извършване на тайнството, като кръщелна риза, кърпа и, разбира се, кръста на китката, която ще бъде носена върху него. Между другото, трябва да се отбележи, че по време на изпълнението на тайнството нейното присъствие е необходимо, докато кръстникът може да участва в него само в задочно.

Психологически аспект на избора на кръстницата

Много е важно да се вземе предвид факта, че след очистванетобанята на детето отнема кръвта му в ръцете му и тук е необходимо да се внимава, че това не предизвиква стрес за бебето. Желателно е кандидатът за тази роля и преди да го държи в ръцете си и той е запознат с нейните черти. Същото може да се каже и за кръста. В целия набор от въпроси, свързани с избора на кръщелници за дете, това е едно от основните места.

Отговорност за последващия духовен живот на детето

Според църковното учение връзката на детето с тезикойто го е получил от светия шрифт, се счита още по-близък, отколкото с истинските родители, които му дадоха живот. Те ще трябва да му отговорят в Последния съд и следователно техният дълг е постоянната грижа за духовното израстване на техния богохул.

Как да изберем родителите на детето

Тази страна на техните отговорности към него и към негоцърквата включва не само разговори по религиозни теми, които могат да разширят познанието на богохулството в областта на Православието, но и въвеждането на детето да ходи на църква и да участва в богослужения. Освен това, за да се постигне най-добрият резултат, кръщелниците трябва непрекъснато да подобряват собствената си духовност и да бъдат жив и убедителен пример за дете.

Заместването на ритуал на вярата

Много е жалко, че днес е вярноХристиянската вяра често се заменя с така наречения ритуал на вярата. Като оставим настрана основите на ученията на Исус Христос, които проповядваха хуманизма, жертва заради съседа и покаянието като задължително условие за придобиването на Божието царство, хората се надяват да получат моментни земни блага чрез извършване на определени ритуални действия.

Как да изберем родители за дете в една високосна година

Ако древните езичници имаха такава наивносттова е простено поради невежеството им, но сега, когато Господ ни е дал Свещеното Евангелие, можем само да съжаляваме за онези, които, когато са запитани защо не кръщават дете, без колебание отговарят: "За да не се разболея". И това е всичко! Не е дума, че те желаят неговата единство в Духа на Бог с Създателя на Вселената и възможността за тяхното наследство на вечния живот.

Как да изберем родители за дете, ако родителите са невярващи?

Освен това през последните години кръщенето на децата имамода, и на свещения шрифт те често се носят от невярващи родители, правейки това само, за да поддържат връзка с другите. Въпреки това църквата приветства кръщението на новороденото, независимо от причините, довели неговите родители, въпреки че иска да поемат по-отговорно отношение към святото тайнство, което е духовното раждане на техния малък мъж.

Ето защо въпросът за това как да изберем кръстницитеродители за детето, е от особено значение, защото тяхната религия може да направи това, което истинският баща и майка не могат да дадат. В решението си не може да има общ съвет, тъй като във всеки случай той е индивидуален и зависи от средата на роднини и приятели, в които живеят младите родители. Сред тези хора е човек да търси онези, които чрез своята вяра могат да помогнат на детето да поеме по пътя на духовното израстване.

Кой може да избере родителите за детето

Въпросът, генериран от суеверие

Понякога чувате доста странновъпросът как да изберем родители за дете в преходна година и по принцип е възможно това тайнство да се извърши в една година, която има 29 февруари в календара си? Този въпрос е странно преди всичко, защото според духовенството в Православната църква няма преходна година и следователно няма никакви ограничения, свързани с него, било то сватби, кръщения или други тайнства. Вярата в хората, която носи нещастие, е плод на суеверие и празни спекулации. Вярващите трябва да имат в себе си само страха от Бога и да се надяват на Неговата милост и да не приемат никакъв страх.

  • Оценка: