ТЪРСИ

Имената на Сергей колко пъти годишно?

Ден на име Сергей
Серьожа призовал много момчета през 70-те и 80-тегодини на миналия век. Тогава това име беше много популярно. Това не е изненадващо, защото е еуфонично и добре комбинирано буквално с всякакви патриними. И извлеченото патринимично от това име също е доста приятно. Затова през съветските години Сергеев имаше много.

Рожденият ден на Сергей се празнува тринадесет пъти годишно. Как да определим кога точно денят на ангела е човек?

Името на деня на името означава "ден на имената",но всъщност е датата на паметта на светеца, след когото човекът е кръстен. Затова няма нищо срамно да се питаш в чест на онова, което се нарича праведник, и в деня на неговата памет. Според обичайната традиция, първият ден от паметта на едноименния светец след рождения ден се назначава по деня на имената. Така например, ако момчето е родено на 5 септември, тогава рожденият ден на Сергей ще бъде 24 септември. Това е паметта на светиите Сергий и Херман от Валаам. Тоест, за да се определи кога ще е рожденият ден на Сергей, човек трябва да намери в църковния календар или в църквата "Свят" този светец, чиято памет се празнува след рождения ден на първия.

Име на Сергей в църковния календар
Но понякога родителите избират име за детето,въз основа не на собствените си предпочитания, а на праведните, в чиято чест те искат да се обадят на бебето. Например, Сен е много близо до Свети Сергий от Радонеж за всички присъди. Когато се роди син, той се нарича Сергий, независимо от датата на раждането му. В този случай, името на Сергей може да е далеч от рождения му ден.

Как да избера деня на Вашето име?

Животът на всеки светец е описан в християнствотокниги. Най-голямата колекция с биографии на праведните е съставена от прелат (епископ или метрополит) Дмитрий Ростовски. Тази колекция наскоро бе преиздадена и се състои от 12 книги (по един за всеки месец). В живота на светиите Дмитрий Ростов описва експлоатациите на почти всички християни праведни, които са живели пред него. Понякога името на Сергей в църковния календар попада на един светец, за когото нищо не е известно. Не е необходимо да разпознавате някого като ваш патрон против волята си. Небесният ходатай може да се счита за всеки Сергий, независимо от датата на паметта му.

рожден ден на Сергей
Как да празнуваме рождения ден?

Народните традиции предписват в деня на ражданетопоканете гостите, организирате парти или празник. И тази традиция е толкова утвърдена, че момчето за рожден ден просто не може да се откаже от забавлението, без да е известно като нещастник.

Денят на ангела е празник с духовно съдържание.Ако човек от рождения ден иска да го отбележи по християнски начин, първо трябва да приеме общение в църквата. На това действие обикновено се подготвят няколко дни, в деня, преди комуниторът да отиде на вечерната служба, а сутринта до литургията. По този начин рожденият ден на Сергей започва в църквата. Поканете приятели, разбира се, можете, но по-добре да бъдат тихи събрания, отколкото пиянска партия. Името Сергей (особено ако покровителят Сергий от Радонеж) може да бъде отбелязано и екскурзия до Троицата-Сергий Лавра - основният мъжки манастир на нашата страна. Има мощите на този светец, на които можете да се свържете по всяко време и в деня на паметта му се провежда тържествена служба.

Човек, който празнува името си в плен, разчита на името с голямо уважение. И това допринася за одобрението на другите.

  • Оценка: