ТЪРСИ

Значението на мюсюлманската молитва

Намаз - това е името на ежедневния петкратномолитва в исляма. Важността на мюсюлманската молитва е предвидена в свещената книга на Корана, в думите на Пророка Мохамед (мир и благословии на Аллах да бъдат върху него) и във всички произведения на мюсюлманските учени. Според ислямските теолози, между вярата и неверието на Божия служител е молитвата. А вярата на човек, който остави петкратна молитва и я пренебрегна, остава под съмнение.

Тълкуване на смисъла на мюсюлманската молитва

молитви на мюсюлманите

Какво е молитва?Това е ритуал на поклонение Аллах цялата зряла съзнателния си живот през определени периоди от деня, с изпълнението на ясна поредица от ритуали. процес намаз предвидени редица важни правила, нарушаването на което не позволява изпълнението му:

- поддържане на чистотата на мястото, където се молят мюсюлманите;

- ритуална чистота на тялото и облеклото;

- искреност на намерението;

- последователността на основните ритуални действия.

Сутрешната молитва на мюсюлманите започва всеки денвярващия и нощта - го завършва. По време на живота на стотици хиляди мюсюлмани пъти челото докосват земята, изразяващи подаване си на волята на Аллах, признава господството си и показва, смирение и благодарност. Според текстовете на Корана човекът, който извърши молитвата, се очиства от греховете, които са извършили скоро, ако тези грехове не се занимават с причиняване на вреда на другите и не са сериозни грехове. По този начин на мюсюлманите се дава най-голямата милост на Всевишния - прощението на греховете, като петкратното измиване на тялото, което не може да остане мръсно след такива редовни процедури за пречистване.

Сутрешна молитва на мюсюлманите

Специално място заема петъчната молитва.Мюсюлмани, когато всички джамии са пълни с хора, събрани за предаване на предаването на волята на Всемогъщия, подчертавайки тяхното единство и обединяване в съвместно поклонение на Аллах.

За редовни молитви на мюсюлманиразлични награди са били подготвени за човека - започвайки с благословиите на този свят и завършвайки с обещанието за лесен престой в гроба след смъртта, изпълнен със светлина и мир от последното убежище на починалия, прошка в деня на съда, защита от ада и вечно блаженство в небето.

Намаз е не само начин за доказванепризнаване на Божията воля и израз на смирение, но и възможност да печелят награди и да просят за прошка. Той пречиства човешката душа от лошото влияние на егото, от подстреканията на Сатана, от злото око и щети.

Мюсюлманска петък молитва

Човек, който изпълнява петкратна молитвапридружаващи пази ангели. Те отблъскват цялото зло от него и му пречат да се промъкне в тялото на молещия се човек, причинявайки непоправими разрушителни наранявания на неговия морал и духовност.

За всеки мюсюлманин Намаз не е такаподбор или серия от скучни монотонни действия. Това е възможност за диалог с Бога, това е всеобхватна благодат, която позволява да се надяваме на прошка за греховете и безболезненото им изкупление, това е шанс да запазят вярата си и да не отидат в друг свят в състояние на богохулство или неверие.

Всеки Бог се боеше от мърморенето на мюсюлманитесе отнася до запазването на вярата и подчиняването му на Бога, той се опитва да работи на нивото на благочестие и несъмнено изпълнява религиозните си задължения и по-специално следи за спазването на петкратната молитва.

  • Оценка: