ТЪРСИ

Православна молитва за първопризвания Андрю

Уникален и прекрасен живот е живял от св. Андрей Първият. Молитвата за този мъченик има голяма сила. Историята на апостола ще бъде разказана от материала.

Среща, която промени живота

Този мъченик е бил предназначен да се роди в Галилея. Тази земя беше обитавана от бедни, но много добри хора. Повечето от тях се занимаваха с риболов. Много гърци са живели в тази земя, която съществувала мирно с местното население. Затова традициите и културите на различните народи бяха смесени. Дори думата "Андрю" е гръцкото име, което означава "смело".

Андреевата молитва към първото име
От детството, бъдещият апостол е много скромен ивъзпитано дете. Така че, когато съдбата го заведе при Йоан Кръстител, той се превръща в негов поддръжник. Този човек обаче не можа да отговори на всички въпроси на Андрей. Той също каза, че скоро Месията ще се появи. И стана. Няколко години по-късно Христос дойде на банката в Йордания. Бъдещият Апостол, а след това един прост рибар, веднага повярвали в Исус, и с брат си Петър става негов ученик. Този светец е бил един от първите, които следват Христос, така че има силата на молитвата Андрю.

Все пак те все още не могат да напускат домовете систуденти. След известно време те отидоха при родителите си и отново започнаха обичайния риболов. Когато Исус отново ги срещнал, той казал на хората, че отсега нататък те ще бъдат "рибари на хора". След това проповедници не се разделиха с учителя си.

Защитник на руската земя

След възкресението на Господа учениците се срещнахаХристос. На планината Божият Син ги благослови по пътя. Апостолите хвърлят жребий, от коя страна трябва да отидат, за да разпространяват словото на Всевишния. Андрю е предвидено да проповядва на територията на бъдещата Киевска Рус. Апостолът стана оригинален защитник на тези земи. Ето защо молитвата към Андрей Първият, наречен на нашите територии, има толкова голяма сила.

Когато светецът дойде на място, където, векове по-късно,растял Киев, казал: "На тези краища ще излезе благодатта на Всевишния. Тук ще бъде издигнат славен град тук. Бог ще благослови тази земя с кръщение и много църкви ще бъдат построени тук. "

Не винаги пътят на апостола е прост и лесен. Пътят му мина между селищата на езичниците, които се опитваха да убият и убият светеца. Андрю бил хвърлен с камъни, но всеки път, когато той и учениците му останали непокътнати.

Впоследствие съдбата го отвежда до град Пафос. Именно тук се проявява най-много дарът на лечителя. Тъй като светецът може да излекува хората, молитвата към Андрю Първа помощ помага на болните и непривилегированите.

Молитва към апостол Андрей

Небесен подарък

След чудеса, които апостолът направи от БогаБлагословения, слепите започнаха да виждат, осакатяващите да ходят. И хората, на които най-добрите лекари предсказват смъртта, се възстановяват. Еднакво добре третирана от всички Андрю. Помогна както на бедните, така и на богатите. В резултат много жители на Пафос вярваха в Исус.

Единственият, който не отвори душата си на Господа,Това беше най-управителят на града, чието име беше Aegeatos. Въпреки че самият човек е видял апостолът прави чудеса, но той не вярва в силата на небесата. Многократно свет на благовестието на губернатора. Но той остана неспокоен.

Молитва за апостол Андрей, наречен първиосигурява непоколебима вяра в Всевишния. Всеки, който искрено желае добро на близките си и на себе си, не поставя под съмнение Божия закон. Така че той ще получи спасение.

Въпреки желанията на роднини и роднини, които вече са вярвали в Бога, Егеат видял в един свят враг. Без колебание той разпореди изпълнението на апостола.

молитва за първородния за брак

Смъртта на мъченик

Андрей обаче е готов за такова събитие и е приелтази новина е смирено. Самият той отиде на мястото на смъртта. Струваше му се, че друго разпъване за светеца ще бъде разпятие, което той така отчаяно възхвалява. Но езичниците не знаеха каква сила съдържа този символ. Струва си да се отбележи, че кръстът е издигнат с буквата "Х".

През следващите два дни от устата на мъченикамолитвата звучеше. Много беше трудно за апостол Андрю Първият. Че страданията на светеца са продължили по-дълго, владетелят е заповядал да не слага ръцете си на дъските с нокти, а само да върже.

Под кръста се събра една тълпа, която искренослушаха последните думи на мъченика. Тогава Егейт се страхуваше от отмъщението на хората и нареди апостолът да бъде отстранен. Но Андрю помолил Господа да му даде честта да умре мъченик. Без значение колко трудно се опитват войниците, те не биха могли да развържат човека. Когато старейшината похвали Бога, кръстът му блестеше с приятна небесна светлина и душата отиде на небето.

Съпругата на владетеля, жена на име Максимила, заведе проповедника и я погреба.

Познавайки историята на живота на апостола, не е трудно да се разбере защо молитвата към Андрю Първият може да се излекува.

първата молитва

С какво да се обърна?

От древни времена мъченикът е смятан за защитник на моряците ирибари. Проповедникът беше адресиран от всички, които отидоха на голямо пътуване. Трябва да се отбележи, че след като апостолите бяха благословени да пътуват до чужди земи, те започнаха да говорят различни езици. Ето защо, Андрю също се счита за патрон на преводачите.

Мъченикът може да се обърне и към онези, които страдатразлични заболявания, от слепота на мигрена. Молитва Andrew на брака често произнася родители. Те се обръщат към светеца в случаите, когато детето им не може да намери щастие в личния си живот. Обръщаме се към светеца на целомъдрие и успешен брак.

Той, както и другите небесни патрони, основният- искреността на мислите и смирението. Можете да говорите с мъченика по ваши собствени думи. Най-добре е, разбира се, да научим молитвата, която писаха църковните министри. Но личната молба не е по-нисше от духовните текстове.

Молитва към първия Андрю - наречена за брак, която звучи от устата на неженената жена, не трябва да бъде с изисквания или упреци. По-добре е да изпълним молитвата с благодарност и надежда.

Пътят към Бога

Също така, светецът е адресиран, когато те искатвърнете вярата на родния човек. Такава молитва е много символична, защото апостолът е наречен Първият. Той първо последва Исус и дори взе брата му, Свети Петър, с него.

святата молитва на помазаника
Думите, които трябва да се кажат, могатда бъде следното: "Първият апостол, ученикът на нашия Христос, милният и мъдър Андрю. На вас беше дадена властта на хората да водят истината. Думите на твоите светли, неверни хора доведоха до нашия Господ. Молим се, дайте си сила, отидете на истината. Помолете Божия служител (име) да стъпи по пътя на истината. Нека сърцето да бъде чисто, но на душата ви ще падне благословението ви. Попитай за нас от Исус Христос. Амин. "

Върнете се във вярата - това никога няма да откаже Първият. Молитвата ще бъде първата стъпка към Божието царство.

  • Оценка: