ТЪРСИ

Тълкуване на мечтите: бременна жена мечтае за промени в живота

По принцип много от нашите символи на сънячитателите могат да интерпретират и независимо. Може би не толкова подробно, колкото специално създадени за тази цел книги - мечта книги, но повече или по-малко. Вземете например такава мечта - бременна жена. Какво означава този символ? Вероятно някои промени, които идват в живота.

Всъщност, една бременна жена в съня сиповечето случаи символизират само промените в живота на онзи, на когото мечтаеше, по-специално, ако е човек. В някои случаи, при някои обстоятелства, придружаващи този символ и неговата среда, подобна мечта може да се проповядва, а не много добри събития.

Да вземем за сравнение няколко различникопия на книги, които съответстват на нашата тема, ние ще се опитаме да направим сравнителен анализ и да се възползваме максимално от ползите. Например, погледнете книгата Noble Dream. Бременна жена, ако сънува мъже, ги информира за промени в семейните дела. Ние ще приемем, че става дума за добри промени, тъй като бременността предхожда появата на нов живот в Божия свят, който винаги удовлетворява.

Отново, самият процес на раждане е свързан с някоитрудности и дори мъки, нали? Така казва мечта книга - една бременна жена, която е разрешена от тежестта на който се ражда в съня си, предсказва някои проблеми в бизнес начинания. По-специално ще възникнат трудности в края на даден конкретен случай, дори при сключването му. Ако сънуващият е човек, и той видя, че той е плод (всичко се случва в сънищата), след това животът му започва нов период, свързан с грандиозни планове той трябваше в реалния живот носи наскоро.

Както се казва тази книга за сънища, бременна жена скойто лежите в леглото, е добър сън, обещаващ приятни промени в различните сфери на живота. Кол човек сънувал, че една жена има бебе, любовта си към реалността е страстен и той успее да се добере на вниманието на някои страстен човек. Ако една жена сънува, че тя е бременна, не е изключено психологически проблеми само със страх от бременност. Или може би, напротив, с патологично желание за бременност в реалния свят.

Може би в този случай трябва да използватеуслуги на добър специалист в областта на психологията. Но ако мечтателят вижда друга бременна жена, тогава успехът във всички дела, благоденствието й е насочено към нея и там ще има ред в домакинството. Такава мечта не е добра за едно момиче. Искам да кажа, ако сънува, че е бременна. Това означава измяна. Кой и на кого ще се промени, не е специфициран, но все още неприятен.

Нищо добро за по-възрастните жениобещава тази книга за сънища. Бременна, особено ако тя е самата сънуваща - на опасността в живота й. Внимавайте за всичко, поне за известно време. Лошо за мечтателите и се виждат, че раждат. В любовта чакате заблуда, вместо щастие, и в общи линии нещо нечестиво може да се случи в живота. Същото или нещо по-лошо може да се случи в реалния живот, ако в съня си почувствахте болката на трудовите контракции.

След това имаме съвременна книга за сънища. Бременна жена, която мечтае за тази, която всъщност е бременна, съобщава, че ще бъде лесно да се роди в реалния живот, практически без страдание. В други случаи мечтата на жените обещава лош брак в бъдеще. Лошо е момиче да се види, че носи дете. Тя може да се изправи пред тънък слух, позор.

Ето още един източник, към който не сме имали преди товапогледнаха или изнесоха рядко. Нарича се "Хиполинкер от 1829 г.". Тук разглежданият символ на мечтите се признава за добър знак. По-конкретно, ако човек в нужда се окаже в бременна мечта, той ще забогатее. Но за богатите хора една мечта не обещава нищо добро и предсказва разруха, бедност, поне неприятности в бизнес сферата, в бизнеса.

  • Оценка: