ТЪРСИ

Права и задължения на спедитора

товарни обеми, в наше време да растевсеки ден. И заедно с това професията като спедитор става все по-популярна. Този специалист, който проследява пътя на стоките, е агентът на превозвача, който организира транспортните и спедиторските услуги. И задълженията на спедитора не са само товарни придружители, той също така планира и организира транспорта си. По принцип този специалист може да координира превоза на всеки товар (контейнер, опасен и насипен, насипен и друг товар). И той трябва да знае отрицателните и положителните аспекти при използването на определен транспорт в който и да е регион. Спедиторът трябва да може да изготви транспортни планове, като същевременно избира приемлив транспорт. Отговорникът е също така да контролира етапите на товарене и разтоварване и текущото състояние на товара, който му е поверен.

задължения на спедитора

Но без значение колко точно е планирането, по пътявсичко може да се случи. И по време на пътуването понякога има обстоятелства, които застрашават околната среда, безопасността на хората, безопасността на стоките или могат да доведат до произшествие. Тогава отговорността на спедитора е да транспортира стоките, за да реши тези ситуации. На първо място, той трябва да се свърже с клиента за превоз на товари и да координира действията си с него. Но ако това не помогне, то има право да действа независимо. В същото време спедиторът е наясно, че след това ще трябва да обясни на клиента необходимостта, легитимността и неизбежността на действията си.

задължения на водача на спедитора

Също така в задълженията на спедиторавключва приемане на стоките в склада и проверка на съответствието им с придружаващите ги документи. Той също така трябва да провери целостта на опаковката и да провери наличието на устройствата, необходими за превоза на товари. Превозвачът също така проверява санитарното състояние на транспортния транспорт, който ще се използва за транспортиране. Той лично контролира товаренето и разтоварването, подреждането и поставянето на стоките. След това го придружава до местоназначението си. И докато е на път, спедиторът е отговорен за осигуряването на необходимия начин за съхранение на товари. При пристигането си в обекта той доставя доставените стоки и съставя цялата необходима документация. Той също така участва в изготвянето на актове относно щетите върху товара, недостига му и други подобни проблеми.

Все още е доста търсено сегасвободно място на превозвача на водача. И обичайното шофиране за този пост ще бъде малко. Такъв експерт не трябва да доставя стоките само до местоназначението и да може да попълва товарителница. Задълженията на спедитора са по-широки от тези на обичайните "шофьори", които оказват влияние върху неговата заплата. Той вече лично, в съответствие с товарителниците, приема стоките в склада. В същото време шофьорът-спедитор трябва да провери целостта на опаковката и да провери дали стоките са правилно опаковани в каросерията на колата. След това цялата отговорност за товара пада върху него. И той го следва по пътя до времето на предаване на адреса си. Този шофьор трябва да може правилно да изготвя документи, потвърждаващи получаването и изпращането на стоките.

Задължения на спедитора

В допълнение към задълженията, спедиторът също имаправа. Така той може самостоятелно да избере маршрут, подизпълнители и превозно средство, освен ако в инструкциите на клиента не е посочено друго. Спедиторът може независимо да проверява документите и информацията за товара, който получава от клиента. И ако в същото време има несъответствия, а след това отговорност за произтичащите последствия, той може да се премести към раменете на клиента. Също така, спедиторът може да прекрати договора, като получи заплащане за вече извършената работа, ако самият клиент е променил инструкциите или първоначалните условия на договора, така че вече не е възможно да ги изпълни.

  • Оценка: