ТЪРСИ

Ефектът на снобата

Постоянното търсене е едно от основнитекомпоненти на успешната търговия. Знаейки елементи на ежедневното търсене, хранителните продукти се продават най-добре. Тези стоки се класифицират като нормални, т.е. търсенето за тях нараства с нарастващите доходи на потребителите. Но пазарът не се състои само от стоки с ежедневно търсене. Луксозните стоки, скъпите коли, ексклузивните бижута, дизайнерските артикули, както и всички други стоки в класическия смисъл, също се отнасят до нормалното. Всъщност изборът на купувача зависи от много компоненти.

Американският икономист Харви Лайбенщайн изтъква три вида поведение на хората, когато купуват стоки.

  • Ефектът от присъединяването на мнозинството се крие вче човек купува най-популярните и модерни стоки. Такова лице иска винаги да е наясно с тенденциите, стилни, "на вълната". Колкото по-голямо е търсенето на този продукт, толкова по-голяма е вероятността за тази конкретна покупка. И обратното, когато търсенето е намалено, стоките не се купуват.
  • Ефектът на снобата е точно обратното на първия случай. Човек се стреми да купи това, което другите не купуват. Неговата задача ще се откроява от тълпата, подчертава собствената си креативност. Колкото по-голямо е търсенето на всяка категория стоки, толкова по-малко вероятно е тя да бъде придобита от такъв купувач.
  • Вълшебният ефект се случва, когато става въпроспрестижна консумация. В този случай човек купува стоката, за да не я използва за предназначението си, а за разпределяне между другото. Ако вземете предишния ефект - ефектът на сноб, тогава има и задача да се открои сред всички. Но покупките на Veblen трябва да показват високия статут на купувача, а не личната му идентичност. В една продуктова линия такова лице ще избере най-скъпата.

Тези три ефекта са от решаващо значениелукс на пазара, които не работят за обичайните техники на потребителите за промоция маркетинг. Ако по време на рекламна компания налудно продукт ръководи само от класическите понятия като спекулативно търсене, еластичност на търсенето, на очакванията на потребителите, а след това можете да се до катастрофални резултати. Класическа маркетинг модел е предназначен за разширяване на целевата аудитория, което намалява нуждата от закупуване на продукта като мечта тема.

Ето защо хората, които купуват луксозни стоки отприродата, желанието да бъде около първото престава да забележите такъв продукт. Дори ако неговите потребителски свойства, изключителност и шик са веднага видими. По този начин всички усилия за насърчаване се анулират. Това е така, защото сред потенциалните купувачи не разполагат с тези, за които изборът на основния продукт е ефектът от сноб или Веблен.

Потребителското търсене на луксозни стоки трябваСянка на известна неуловимост и разлика от другите. Една от възможностите за популяризиране на продукт от висок клас е принципът на евангелизиране. Тя се основава на създаването на специални групи от хора, за които притежаването на марки на определена компания е жизненоважно. Марката създава собствена история, философия и принципи. И тук говорим за луксозни стоки. В резултат на това стоките започват да се придобиват от тези, които са изложени на ефекта на Веблен и тези, които винаги поставят своята индивидуалност върху главата (ефекта на снобата).

Важно е също така и понятието за престижцените, т.е. цената, при която стоките се разпределят от ползите от същата категория. Налице е важен фактът, че по мнението на другите, купувачът плаща за стоките, много повече, отколкото е действително си струва. Въпросът за престижа, необичайността и значимостта незабавно нараства в очите на онези, които се опитват да се откроят. Ето защо, когато създавате маркови продукти, свързани с луксозни стоки, трябва да имате предвид всички изисквания. В крайна сметка успехът на организацията зависи изцяло от лоялността на всеки клиент.

  • Оценка: