ТЪРСИ

Растениевъдство

Изборът на растения се нарича наука за творениетокачествено ново и подобряване на вече съществуващите сортове от култивирани растения. Изборът се основава на основните му методи - подбор и хибридизация. Теоретичната основа на подбора е науката за генетиката.

Особеностите на отглеждането на растения се определят отуспешно решение на задачите, които са пред него. Много важно е изследването на разнообразието, племенната и видово разнообразие на културите, влиянието на околната среда върху развитието на основните характеристики, моделите на наследяване на тези характеристики за хибридизация, както и характеристиките на процеса на подбор и стратегията за изкуствен подбор.

Всеки растителен сорт е приспособен към някакъв видопределени условия и следователно в различни населени места има различни специализирани станции и развъдни стопанства за тестване и сравняване на нови сортове растения.

За да бъде успешно отглеждането на растения,Развъдчикът трябва да има разнообразие от суровини. Учен Н.И. Вавилов веднъж събра огромна колекция от сортове растения и техните предци от цялата планета Земя, която сега е успешно попълнена и се смята за основа за работа по избора на всяка култура.

NI Вавилов идентифицирани седем центъра за произход на земеделски култури: Южна Азия тропически, Източна Азия, Средиземноморието, Югозападен регион на азиатски, абисински, Южна Америка, Централна Америка. Най-богатият регион в броя на култури - древните центрове на цивилизацията. В такива места, най-ранната земеделие култура, съответно, и размножаването на растенията и изкуствена селекция, извършена в продължение на дълъг период от време. Нека разгледаме по-подробно какво е това понятие подаръци.

Има някои методи за развъждане на растения: селекция и хибридизация. Справянето своя страна може да бъде индивидуална и маса.

Масовата селекция се отнася до формата на изкуственияселекция, която се използва при избора на така наречените "кръстосани опрашвани" растения (ръж, царевица, слънчоглед). В този случай сортът е популация, състояща се от хетерозиготни индивиди, където всяко семе носи уникален генотип. Поради масовата селекция се запазват и подобряват сортовите характеристики, но резултатите от тази селекция са много нестабилни поради несигурното кръстосано опрашване.

Индивидуалният подбор се използва за разплодрастения, които са опрашени независимо (ечемик, пшеница). Потомчето запазва всички атрибути на родителската форма без изключение и се нарича нетната линия (т.нар. Потомство на един самоопрашен хомозиготен индивид). Тъй като мутационните процеси протичат постоянно, всъщност хомозиготните индивиди са изключително редки. Под контрола на изкуствения и естествения подбор те падат само след прехода към хомозиготно състояние.

Избор на растения по метода на естествения подбориграе много важна роля. Всяко растение през целия му живот е повлияно от определени външни фактори, така че трябва да бъде устойчиво на болести и вредители, адаптирани към водните и температурните условия.

Инбридингът е тясно свързан кръстосване. Това явление се среща при кръстосано опрашваните растения по време на самоопрашване. За този метод на подбор се избират растения, чиито хибриди са способни да дадат максимален ефект на хетерозис. Тези растения в продължение на много години са обект на принудително самоопрашване.

Съществува и такъв метод като дистанционна хибридизация. Това е името за пресичане на растения, които принадлежат към различни видове. Като правило, далечните хибриди са стерилни, така че не се образуват гамети.

Изборът на инсталацията също имаметоди, като използването на соматични мутации, експериментална мутагенеза, както и методите за подбор, предложени от I.V. Мичурин. Можете да научите повече за тези и други методи, като прочетете произведенията на гореспоменатите учени.

  • Оценка: