ТЪРСИ

Какво представлява промишлен дизайн?

Сходство на патентното право в руската империясе появява в края на 18 век. По това време е издадена първата "привилегия" за изобретението. Първият закон, който регламентира тези отношения, се появи през 1812 г., който преживяхме много години в Китай, където патентното законодателство се появи едва през 1984 г.

промишлен дизайн

Съвременният патентен закон на Руската федерациясе основава на 72 глава от Гражданския кодекс. Тук можете да намерите определението за патентни права, съгласно което тези, които са създали полезен модел, изобретение или промишлен дизайн, принадлежат към авторското право, изключителните права, както и правото да получат патент или такса за ползване.

Индустриалният дизайн има някои разлики от други обекти на патентното право - изобретение или полезен модел. Те са както следва:

- изобретение е решение на технически план във всяка област, свързано с продукт или метод;

- полезен модел - това също е техническо решение, но което се отнася само за устройства (и изобретението може да бъде в областта например на селскостопански култури);

- промишлен дизайн, пример за който еОригиналната бутилка "Sprite" е както дизайн, така и художествено решение. Той призна оригинала и могат да бъдат защитени, ако модел, цвят комбинация, форма или конфигурация на обекта не са били известни в света преди датата на приоритет на твърди извадката.

промишлен дизайн патент

В съответствие със законите на нашата странаиндустриалните дизайни не могат да бъдат нестабилни образувания (от течни вещества и т.н.), решения, които са предизвикани само от техническата част на обекта, както и обекти на архитектурата (с изключение на малките), стационарни конструкции от промишлен и друг план.

За да бъде предмет на патентното правосе признава, че е необходимо промишлен дизайн, изобретение или модел да бъдат надлежно регистрирани. За тези цели можете да се обърнете към Института по индустриална собственост (Федерална) или да се свържете с патентен адвокат, който е по-добре ориентиран към особеностите на много обширно и сложно законодателство. По-специално, това се отнася до съставянето на агрегирани атрибути на обект.

Патентът за промишлен дизайн предполага,че в допълнение към заявлението ще бъдат представени документи като описание на детайлите на промишления дизайн, изброяването на основните характеристики и набор от изображения на обекта. Освен това, трябва да платите такса за разглеждане (не по-малко от 2100 рубли.) В института, предложената извадка ще бъде подложена на две изпити - формално и по същество. В резултат на това първият обект ще бъде разпознат или не се разпознава чрез подходящи формални характеристики. Тогава ще се установи наличието или липсата на необходимата оригиналност и оригиналност.

промишлен пример
С положително развитиена промишлен дизайн се издава патент и притежателят му получава изключителни права от датата на публикуване на информацията за издаването на документа. За поддържането на компетентния патент е необходимо да се плати мито, което леко се увеличава от година на година. Например, патентопляващият, притежаващ патента за третата година, трябва да плати 300 рубли годишно, а за 12 години тази сума ще се увеличи до 1200 рубли.

  • Оценка: