ТЪРСИ

Финансова, търговска и чуждестранна икономическа дейност на предприятието.

Всяко предприятие извършва паралелно различни видове дейности. Всеки от тях има свои собствени характеристики и отличителни черти, както и задачи и цели.

В момента, чуждестранната икономикадейността на предприятието привлича вниманието на различни отдели, асоциации и предприятия. Това е съвкупност от някои функции на различни производствени структури (търговски, производствено-икономически, организационно-икономически).

Напоследък, чуждестранната икономикадейностите, по-специално вносът на услуги и стоки, са под монополно влияние и държавен контрол, но сега Руската федерация има тенденция да либерализира външната търговия, така че организации, предприятия и други стопански субекти могат свободно да участват в нея.

Външната икономическа дейност на предприятието ене е нищо друго освен една от сферите на икономическата дейност, свързана с международното научно-техническо и промишлено сътрудничество, внос и износ на различни продукти, както и продукцията на дадено предприятие на свободния пазар.

Чуждестранна икономическа дейност на предприятиетоРазполага със собствена цел. На първо място, тя има за цел да се запознаят с различни аспекти от дейността на предприятия с чуждестранни фирми и организации, както и за оценка на дългосрочните аспекти на външноикономическата дейност като цяло. Тя се стреми да промените силата на звука на вноса и износа, да предостави на страната с всички необходими ресурси (енергия, суровини и т.н., за да се промени съотношението на цените (внос и износ). За да се постигнат тези цели, външноикономическата дейност на предприятието, за решаване на някои проблеми. На първо място, изучаващи методи и методи на търговската политика в различни страни. на второ място, проучвания на методите на международното ценообразуване. трето, да научите техниката и организацията на различни чужди икономически операции.

Специално място в управлението е ифинансовата дейност на предприятието. Това се отнася до дейностите, които имат за цел да осигурят на предприятието финансови ресурси, както и да постигнат конкретни цели за социално и икономическо развитие. Финансовата дейност на всяко предприятие решава някои проблеми. Първо, тя е предназначена да осигури текущите финансови, инвестиционни, оперативни дейности на компанията с необходимите ресурси. На второ място, неговата задача е да търси различни резерви, за да увеличи печалбите, печалбите и рентабилността на предприятието. Трето, е необходимо да се осигури изпълнението на финансовите задължения на предприятието към бизнес партньорите, доверителните фондове и бюджета. Четвърто, финансовите задачи на предприятието включват финансова подкрепа за неговото социално и промишлено развитие. Пето, е необходим контрол върху целевото използване и ефективното разпределение на всички финансови ресурси.

В броя на важните фактори, които осигуряватефективното функциониране на икономическата система включва търговската дейност на предприятието. Той влияе върху ефективността на производството, както и върху различни показатели за дейността му: нивото на бизнес разходите, обемът на продажбите на продуктите, показателите за оборота и т.н. Търговската дейност има основна цел - да реализира печалба. Решава някои проблеми в предприятието. Първо, закупуването на оборудване, суровини, материали от организации и предприятия от различни сектори на икономиката. На второ място, планираният обем на покупките на различни стоки, предвид планираното ниво на печалба. Трето, планира се асортиментът и продажбата на всички продукти в промишлени предприятия. Четвърто, в търговската дейност се извършва подборът и търсенето на най-добрия партньор. Пето, задачите на търговската дейност са търговията на едро и дребно.

  • Оценка:
  • ЧЕТЕТЕ ТЕМА