ТЪРСИ

Как да направите бизнес план: алгоритъмът е прост, но процесът е трудоемък

След като реши да започне бизнес, всеки предприемачсе чуди как да направи бизнес план. Без този документ рисковете от неуспех са високи, освен това, без него, ще бъде трудно да се намерят партньори или инвеститори, за да се получат заеми. За да намерите специална литература или съвети за световната мрежа, как да изготвяте компетентно бизнес план, днес би било лесно, това би било желание. Повечето експерти в тази област предлагат същата структура за този документ.

как да направите бизнес план

Така че как да направите бизнес план може да притежава самодостатъчно познаване на неговата тема, първо трябва да съберете максимално количество информация за това, което искате да направите. Тези данни ще бъдат използвани в почти всички части на документа и ще послужат като основа за правилни заключения и добри изчисления. Можете да разберете как да направите бизнес план, като първо изучите няколко подобни примера. Трябва да се има предвид, че неговият първи раздел, резюмето, е главата, която е написана в самия край. Разработен е, когато се извършва анализ на пазара, се изготвя организационен, производствен, финансов и маркетингов план. Задачата на резюмето и заглавната страница е кратка, пълна и възможно най-информативна, за да се съобщават на партньорите или инвеститорите информация за компанията и основната същност на бизнес проекта. От него следва да е ясно какво се изисква за изпълнението на плана и че участниците в него ще получат в крайна сметка.

как да направите бизнес план правилно

Колкото е възможно по-близо до реалността на бизнес плане възможно да се направи, само след извършване на сериозен анализ на пазара. Необходимо е да се определи целевата аудитория на клиентите, темповете на растеж, силните и слабите страни на конкурентите, потенциалните заплахи и рискове. След това можете да продължите към производствения и организационен план. На първо място, трябва да определите какво е необходимо за получаване на крайния продукт или услуга, на второ място, как ще се разпределят отговорностите сред служителите, какви квалификации трябва да има персоналът, какво може и по-целесъобразно да бъде възложено на външни изпълнители.

Как да направите бизнес план, така че проектът да се изплаща инаправи печалба? Тази задача е предназначена за решаване на финансовия раздел. Той изчислява всички капиталови инвестиции, текущи разходи, приходи, данъци, различни такси. Ако планирате да използвате кредитни средства, лизинг, тогава е описано графикът за погасяване на дълга. Същевременно финансовите и икономическите показатели за първата година от изпълнението на проекта трябва да бъдат изчислени не за целия период, а разбити по тримесечия, а по-добре - по месеци. Маркетинговият раздел описва методите и методите на рекламиране и като цяло популяризирането на услуга или продукт, той също така определя рекламния бюджет.

бизнес план

При подготовката на бизнес план всичко е желателно.изчисленията се правят въз основа на няколко сценария. В същото време е по-добре да се съсредоточим върху песимистични данни, особено ако изпълнението на проекта е свързано с привличането на привлечени средства. В допълнение, документът трябва да бъде по-малко абстракции и допускания. Необходимо е да се посочи не само това, което предприемачът има на входа на всеки процес и какво се очаква при излизането му, но и начина, по който ще бъде постигнат.

  • Оценка: