ТЪРСИ

Функции на социалното управление и идентифициране на техните методи в рекламните текстове

Обикновено използването на такива категориипсихологията, като "убеждаване", "манипулиране на човешкото съзнание", "предложение" в рекламните продукти изпълнява и много ефективно функциите на социалното управление. Същевременно те се опитват да извлекат всякакви оценки от тях, за да ги направят възможно най-неутрални за възприятието. Но ако направим подробен анализ на тези три понятия, съвсем уместно е да се приеме, че те се проявяват не само като местно управление на социалното развитие на предприятието, независимо от това, но и като универсални методи за социално управление на обществото като цяло.

Убеждаването като метод на психологическо влияниевърху ума се основава на такава функция на социалното управление, тъй като предоставя на потребителя информация "от нулата", т.е. в тази версия на рекламния текст, където значението на изявлението не се променя, когато то е получено. Това изключва всякакви възможности за влияние върху решението, с изключение на предоставянето на информация за самия продукт или услуга, рекламирани в текста (техните потребителски имоти).

Предложението е метод на латентно (скрито) въвеждане в съзнанието на човек от чужда мисъл, идея и обект в този процес, практически не участва.

Манипулацията на съзнанието се различава значително отпо-рано разгледани методи. Това е метод, който изпълнява функциите на социалното управление, което се състои в латентно възбуждане и подбуждане към обект на определено поведение, което не съвпада с неговите реални нагласи и ценности. Манипулацията изцяло се основава на метода на странично програмиране на психиката (приликата на НЛП), която засяга един човек в допълнение към неговото съзнание и воля.

Възможно е да се изпълни функцията на социалното управление в рекламата чрез синтезиране на елементи от художествени и технически текстове.

Този синтез в рекламния текст, точно катои наличието на един от тези елементи и е критерий, който позволява да се определи в него баланса на рационалното и емоционалното (тъй като текстът на рекламата е основен, а в действителност, само превозвач на управление на съдържанието за разлика от графиката, звук и т.н.). В реклама с рационални цели, слаби идеи са цвета и формата на опаковката на стоките реклама е насочена към емоциите, че тези идеи могат да бъдат напълно оправдани, в сила.

От друга страна, тази опция позволява точнада се определи вида на приложеното психологическо въздействие. Така например, ако има само технически текст в рекламата, това влияние е убеждение, че задачата е да предостави на потребителя достатъчно количество информация, за да може да вземе самостоятелно решение по предложението. Ако се използва само художествен текст, това е манипулация, за да се активира адресатът на някои действия, които не съответстват на неговите нагласи и нужди.

Трябва да се отбележи, че ако художествен текстТя позволява на рекламните съобщения, за да се отнасят до произведения на изкуството, че има значителни различия между изкуството и рекламни изображения. Имайте предвид, че изображението на рекламата в смисъла, в който можем да говорим за неговия артистизъм, се извършва само в текстово съобщение, изградена въз основа на методите на индоктриниране и манипулация. Рекламни съобщения, които използват вярата като фактор на психологическото въздействие върху получателя, по дефиниция, лишени от каквото и изображения. Идентификация на рекламни текстове застъпва един вид "щит" на потребителя, който му помага да се защитят не само като купувач на даден продукт, но също така и да се предпази от възможността да се превърне в обект на социалните зомбита, което потиска всички способността за вземане на решения.

  • Оценка: